Biuro Sprzedaży w Łodzi


Godziny kontaktu:
poniedziałek-piątek: 8:00-18:00
sobota: tylko wcześniej umówione spotkania

tel.: +48 42 661 99 77
mail: info@treedevelopment.com

ul. Narutowicza 49 lok. 2
90 - 130 Łódź

Jeśli masz jakieś pytanie skontakuj się z nami:


Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Temat

Wiadomość

Agnieszka Wróbel


Dyrektor sprzedaży
+48 533 321 551
a.wrobel@treedevelopment.com

Łukasz Chwiałkowski


Zastępca Dyrektora sprzedaży
+48 509 598 578
l.chwialkowski@treedevelopment.com

Marek Olejniczak


Manager ds. sprzedaży
+48 500 788 727
m.olejniczak@treedevelopment.com

Aneta Czechowska


Manager ds. sprzedaży
+48 509 598 756
a.czechowska@treedevelopment.com

Marzenna Kaczorowska


Manager ds. sprzedaży
+48 533 780 022
m.kaczorowska@treedevelopment.com

Tree Development Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Management sp. k

ul. Senatorska 2
00-075 Warszawa

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000589595, NIP 5252638816, REGON 363178722

POLITYKA PRYWATNOŚCI