KredytyMDM

MDM

W Tree Development Group budujemy dla pokoleń. Nieustannie staramy się wspierać młode rodziny, które marzą o swoim pierwszym mieszkaniu. Właśnie z tego powodu nasza firma bierze udział w programie „Mieszkania dla młodych”, w ramach którego mogą Państwo ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego na zakup nowego mieszkania lub domu. Ponadto rodziny, w których pojawi się trzecie dziecko własne lub przysposobione, mogą otrzymać dodatkowe wsparcie na wcześniejszą spłatę części kapitału kredytu. Natomiast osoby, które rozpoczną budowę pierwszego własnego mieszkania (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) mogą na nowych zasadach skorzystać z tzw. częściowego zwrotu VAT za materiały budowlane.

Jakie warunki trzeba spełnić?
nie można posiadać innego mieszkania (także w przeszłości)
wiek do 35 lat (w przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego małżonka)
zakup na rynku pierwotnym lokalu mieszkalnego do 75 m2 lub domu jednorodzinnego do 100 m2, albo odpowiednio do 85m2 i 110 m2 - jeżeli nabywca wychowuje minimum 3 dzieci
zaciągnięty kredyt na co najmniej 50% ceny mieszkania, na co najmniej 15 lat
cena mieszkania nie może przekroczyć wskaźnika określonego dla danej lokalizacji

Na jakie dofinansowanie można liczyć?
dopłata do 50 m2 (nie więcej niż powierzchnia kupowanego mieszkania)
10% dopłaty do wkładu własnego dla osób samotnych i małżeństw bez dzieci
15% dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących co najmniej jedno dziecko
dodatkowe 5% na wcześniejszą przedterminową spłatę części kapitału kredytu dla osób, którym w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie (lub kolejne) wychowywane dziecko
dopłata liczona w odniesieniu do wskaźnika określonego dla danej lokalizacji

Jak wygląda procedura ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego?
Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składa się wraz z wnioskiem o kredyt w wybranym przez siebie banku (lub bankach), który przystąpił do programu. Do wniosku należy dołączyć:
pisemne oświadczenie o spełnieniu na dzień złożenia wniosku warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 (o nieposiadaniu na własność domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny lub własności lub współwłasności budynku, jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny), wraz z pisemnym oświadczeniem, że ten warunek będzie spełniony także w dniu nabycia mieszkania,
pisemne zobowiązanie - w przypadku najmu lokalu mieszkalnego lub posiadania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu - do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego lub zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania,
pisemne oświadczenie o tym, że nabywane mieszkanie służyć będzie zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych,
pisemne oświadczenie osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o tym, że mieszkanie zostanie po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę.
Bank może wymagać okazania innych dokumentów, które pomogą mu stwierdzić, że spełnione są wszystkie kryteria określone w ustawie, m.in. wiek beneficjenta, powierzchnia użytkowa mieszkania, cena zakupu. Weryfikacja zdolności kredytowej odbywa się na podstawie wewnętrznych procedur danego banku.

Więcej informacji: https://rodzina.gov.pl/mieszkanie/program-mieszkanie-dla-mlodych


POLITYKA PRYWATNOŚCI